Oferta - prawo karne
adwokaci.elblag.pl - strona gwna oferta - prawo karne
poprzednia strona

Nasza Kancelaria w szczególnoci specjalizuje si w szeroko rozumianym prawie karnym.

Wieloletnie dowiadczenie zdobyte w najbardziej medialnych procesach karnych na obszarze pónocnej Polski jest gwarancj profesjonalizmu wiadczonych przez Nas usug. 

  • adwokaci naszej Kancelarii podejmuj si obrony praw i interesów Klientów w sprawach karnych, zarówno na etapie postpowania przygotowawczego (dochodzenia czy ledztwa), przed sdami powszechnym oraz Sdem Najwyszym, jak i w postpowaniu wykonawczym,
  • reprezentujemy równie osoby pokrzywdzone przestpstwem,
  • sporzdzamy pisma procesowe, w tym odpowiedzi na akt oskarenia, prywatne akty oskarenia, subsydiarne akty oskarenia, powództwa cywilne (w celu dochodzenia w postpowaniu karnym roszcze majtkowych wynikajcych z popenienia przestpstwa),