Oferta - Prawo cywilne
adwokaci.elblag.pl - strona gwna oferta - prawo cywilne
poprzednia strona
  • kompleksowy zakres doradztwa prawnego: udzielanie porad prawnych, analizy stanów prawnych dotyczcych wszelkich aspektów stosunków cywilnoprawnych,
  • sporzdzanie pism w obrocie cywilnoprawnym w imieniu klienta,
  • sporzdzanie, negocjowanie oraz audyt prawny szeroko rozumianych umów cywilnoprawnych,
  • zastpstwo procesowe stron i uczestników w cywilnych postpowaniach procesowych i nieprocesowych wynikajcych z rónego typu stosunków cywilnoprawnych (rzeczowych, zobowizaniowych, spadkowych) prawa osobowego, uprawnie z tytuu ochrony dóbr osobistych, jak równie na etapie postpowania zabezpieczajcego i egzekucyjnego – przed sdami powszechnymi i Sdem Najwyszym.
  • reprezentacja w postpowaniach arbitraowych i mediacyjnych.