Oferta - Odszkodowania
adwokaci.elblag.pl - strona główna oferta - odszkodowania
poprzednia strona
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach sądowych jak również reprezentacja poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń, to jedna z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania prowadząc sprawy,  wynikające z:
 • wypadków drogowych,
 • wypadków przy pracy,
 • błędów w sztuce medycznej,
 • umów ubezpieczeń,
 • czynów niedozwolonych,
 • niewykonania umów.
Sprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególności zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego również w postępowaniu karnym prowadzonym przez organy ścigania w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach w tym również przed Sądem Najwyższym. Roszczenia odszkodowawcze, których poszkodowany może dochodzić w takich postępowaniach to:
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby najbliższej),
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich
 • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu,
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej,
 • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej.