Oferta - Prawo gospodarcze
adwokaci.elblag.pl - strona gwna oferta - prawo gospodarcze
poprzednia strona
Kancelaria specjalizuje si w dziedzinie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
 
Nasza praktyka obejmuje takie obszary, jak: prawo cywilne, prawo spóek handlowych, transakcje handlowe, w tym fuzje i przejcia przedsibiorstw, prawo bankowe (zajmujemy si równie obsug rynku usug finansowych), prawo upadociowe, budowlane, prawo reklamy i prawo wasnoci intelektualnej (prawo autorskie i prawo wasnoci przemysowej), prawo antymonopolowe i nieuczciwej konkurencji, prawo administracyjne, prawo pracy oraz prawo karne gospodarcze i skarbowe.
 
Dbamy o najwyszy poziom naszych usug oraz o to, by zapewnia Klientom obsug prawn dostosowan do ich indywidualnych potrzeb. Mody zespó Kancelarii gwarantuje otwarte i kreatywne podejcie do problemów prawnych - mamy przy tym na wzgldzie specyfik nowoczesnego biznesu. Naszym celem jest stae doskonalenie umiejtnoci rozwizywania skomplikowanych problemów prawnych oraz cige podanie za zmianami prawa i studiowanie nowych jego dziedzin.
 
Oferujemy pomoc prawn w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów powstaych w zwizku z dziaalnoci gospodarcz przedsibiorców. Reprezentujemy swoich Klientów na etapie postpowa mediacyjnych, przed sdami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sdem Najwyszym, przed organami i sdami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sdem Administracyjnym, oraz w ramach postpowa polubownych i arbitraowych, zarówno krajowych, jak i midzynarodowych.
 
Kancelaria specjalizuje si w prowadzeniu staej i kompleksowej obsugi prawnej przedsibiorców, polegajcej na wiadczeniu biecej pomocy prawnej.