Oferta - Windykacja nalenoci
adwokaci.elblag.pl - strona gwna oferta - windykacja nalenoci
poprzednia strona
Pomoc prawna w zakresie windykacji wierzytelnoci, polegajca na prowadzeniu postpowa sdowych o zapat, postpowa egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dunikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sdowych i pozasdowych,
 
Pomoc prawna dla duników w zakresie efektywnego zarzdzania obciajcymi ich wierzytelnociami, w szczególnoci poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochron prawn przed procesami sdowymi oraz redagowanie ugód sdowych i pozasdowych.