Oferta - Prawo pracy i ubezpiecze spoecznych
adwokaci.elblag.pl - strona gwna oferta - prawo pracy i ubezpiecze spoecznych
poprzednia strona
Peen zakres doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpiecze spoecznych, analiza i negocjowanie umowy o prac oraz umów o wiadczenie usug, ocena sytuacji prawnej pracodawcy/pracownika, optymalizacja wyboru umowy w konkretnej sytuacji.
 
Negocjacje i ocena prawna treci zbiorowych ukadów pracy.
 
Sporzdzanie umów o prac, kontraktów menaderskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania, pism stron z zakresu prawa pracy.
Odwoania od decyzji Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.
 
Opracowywanie wniosków o dokonanie pisemnej interpretacji przepisów prawa ubezpiecze.
 
Zastpstwo prawne w postpowaniach w postpowaniach sdowych i pojednawczych z zakresu prawa pracy jak równie ubezpiecze spoecznych.