Oferta - Prawo administracyjne
adwokaci.elblag.pl - strona główna oferta - prawo administracyjne
poprzednia strona
Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji, sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 
Prowadzimy sprawy m.in.:
  • dotyczące uzyskiwania zezwoleń administracyjnych,
  • z zakresu prawa budowlanego (uzyskiwanie pozwoleń na budowę, legalizacja samowoli budowlanej itd.),
  • z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
  • z zakresu gospodarki nieruchomościami, np. dotyczące opłat z tytułu wieczystego użytkowania, opłat adiacenckich,
  • o uzyskanie stosownego zezwolenia lub koncesji,
  • o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej