Oferta - Prawo administracyjne
adwokaci.elblag.pl - strona gwna oferta - prawo administracyjne
poprzednia strona
Reprezentujemy naszych Klientów w postpowaniach przed organami administracji, sdami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sdem Administracyjnym.
 
Prowadzimy sprawy m.in.:
  • dotyczce uzyskiwania zezwole administracyjnych,
  • z zakresu prawa budowlanego (uzyskiwanie pozwole na budow, legalizacja samowoli budowlanej itd.),
  • z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
  • z zakresu gospodarki nieruchomociami, np. dotyczce opat z tytuu wieczystego uytkowania, opat adiacenckich,
  • o uzyskanie stosownego zezwolenia lub koncesji,
  • o legalizacj pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej