Oferta - Prawo obrotu nieruchomościami
adwokaci.elblag.pl - strona główna oferta - prawo obrotu nieruchomościami
poprzednia strona

Zakres naszej działalności obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad prawnych, przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza wszelkiego ryzyka, obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych
  • analiza i sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy
  • pomoc przy zawieraniu umów
  • pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskiwania wszelkich decyzji koniecznych przy planowaniu inwestycji budowlanych
  • doradztwo oraz opracowanie umów cywilnoprawnych koniecznych przy nabywaniu, zbywaniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów we własności nieruchomości, umów przedwstępnych oraz wszelkich innych umów koniecznych dla przygotowania sprawnego procesu inwestycyjnego
  • obsługą prawną i reprezentację naszych Klientów podczas negocjacji i zawierania umów ze wszystkimi stronami biorącymi udział w przedsięwzięciach budowlanych, architektami, wykonawcami, nabywcami, firmami ubezpieczeniowymi
  • czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości m. in prowadzimy postępowania o zniesienie współwłasności, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie własności przez zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe itd.
  • prowadzenie spraw spadkowych, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych
W ramach wykonywanych usług współpracujemy na stałe z notariuszem, architektami, pośrednikami oraz zarządcami nieruchomości.