Oferta - Prawo obrotu nieruchomociami
adwokaci.elblag.pl - strona gwna oferta - prawo obrotu nieruchomociami
poprzednia strona

Zakres naszej dziaalnoci obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad prawnych, przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomoci, w tym analiza wszelkiego ryzyka, obcie, potencjalnych ogranicze, roszcze odszkodowawczych
  • analiza i sporzdzanie odwoa od decyzji administracyjnych dotyczcych warunków zabudowy
  • pomoc przy zawieraniu umów
  • pomoc prawn w postpowaniach administracyjnych dotyczcych uzyskiwania wszelkich decyzji koniecznych przy planowaniu inwestycji budowlanych
  • doradztwo oraz opracowanie umów cywilnoprawnych koniecznych przy nabywaniu, zbywaniu nieruchomoci, prawa uytkowania wieczystego, udziaów we wasnoci nieruchomoci, umów przedwstpnych oraz wszelkich innych umów koniecznych dla przygotowania sprawnego procesu inwestycyjnego
  • obsug prawn i reprezentacj naszych Klientów podczas negocjacji i zawierania umów ze wszystkimi stronami biorcymi udzia w przedsiwziciach budowlanych, architektami, wykonawcami, nabywcami, firmami ubezpieczeniowymi
  • czynnoci zwizane z regulacj stanu prawnego nieruchomoci m. in prowadzimy postpowania o zniesienie wspówasnoci, postpowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie wasnoci przez zasiedzenie, postpowanie wieczystoksigowe itd.
  • prowadzenie spraw spadkowych, reprezentujemy Klientów w postpowaniach sdowych, administracyjnych oraz sdowo – administracyjnych
W ramach wykonywanych usug wspópracujemy na stae z notariuszem, architektami, porednikami oraz zarzdcami nieruchomoci.