Wynagrodzenie
adwokaci.elblag.pl - strona gwna wynagrodzenie
poprzednia strona

Pomoc prawna wiadczona jest w oparciu o zlecenia indywidualne lub na podstawie zlecenia staej obsugi prawnej.

Kancelaria stosuje trzy systemy rozlicze:

System rozlicze godzinowych - wysoko wynagrodzenia okrelona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin

System wynagrodzenia zryczatowanego - wysoko wynagrodzenia jest staa i okrelona stawk miesiczn

System negocjacji - wysoko wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana w klientem.

Pisma procesowe i umowy:

Koszt napisania standardowego pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) jest zwykle ustalany ryczatowo z góry. Zaley on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma by przygotowane.

Wynagrodzenie za przygotowanie bd analiz umowy ustalane jest indywidualnie, a zaley gównie stopnia szczegóowoci umowy i terminu wykonania prac.

Sprawy sdowe:

Najczciej wynagrodzenie zryczatowane jest pobierane za prowadzenie spraw sdowych. Wysoko wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewn wskazówk moe stanowi rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie opat za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pastwa kosztów nieopaconej pomocy prawnej udzielonej z urzdu (Dz.U.02.163.1348).

W sprawie o zapat, wynagrodzenie ustalane jest widekowo w zalenoci od wartoci przedmiotu sporu.

Przykadowo zgodnie z przywoanym  rozporzdzeniem stawki minimalne wynosz przy wartoci przedmiotu sprawy:

1.do 500 z - 60 z
2.powyej 500 z do 1.500 z - 180 z
3.powyej 1.500 z do 5.000 z - 600 z
4.powyej 5.000 z do 10.000 z - 1.200 z
5.powyej 10.000 z do 50.000 z - 2.400 z
6.powyej 50.000 z do 200.000 z - 3.600 z
7.powyej 200.000 z - 7.200 z

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia naley doliczy VAT (obecnie 22). Oprócz wartoci przedmiotu sporu na wysoko wynagrodzenia ma wpyw poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.