Wynagrodzenie
adwokaci.elblag.pl - strona główna wynagrodzenie
poprzednia strona

Pomoc prawna świadczona jest w oparciu o zlecenia indywidualne lub na podstawie zlecenia stałej obsługi prawnej.

Kancelaria stosuje trzy systemy rozliczeń:

System rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin

System wynagrodzenia zryczałtowanego - wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną

System negocjacji - wysokość wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana w klientem.

Pisma procesowe i umowy:

Koszt napisania standardowego pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane.

Wynagrodzenie za przygotowanie bąd¼ analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

Sprawy sądowe:

Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348).

W sprawie o zapłatę, wynagrodzenie ustalane jest widełkowo w zależności od wartości przedmiotu sporu.

Przykładowo zgodnie z przywołanym  rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1.do 500 zł - 60 zł
2.powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł
3.powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł
4.powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł
5.powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł
6.powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł
7.powyżej 200.000 zł - 7.200 zł

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 22). Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.