Zesp kancelarii
adwokaci.elblag.pl - strona gwna zesp kancelarii
poprzednia strona
Adw. Stanisaw Borzdyski - tel.: 602 113 044

Stanisaw Borzdyski – adwokat z wieloletnim dowiadczeniem w sprawach karnych i cywilnych. Absolwent Wydziau Prawa Uniwersytetu Mikoajka Kopernika w Toruniu. Dowiadczenie zdobywa zarówno w ramach penienia funkcji prokuratorskich, jak i bdc radc prawnym. Od 1998 roku jest adwokatem prowadzcym praktyk adwokack w Elblgu i wpisanym jest na list adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej. Od wielu lat uczestnik w charakterze obrocy oskaronych w licznych znaczcych procesach karnych na terenie Pomorza oraz Warmii i Mazur. Gówn jego specjalnoci jest szeroko rozumiane prawo karne, w tym take postpowanie wykonawcze oraz reprezentowanie podmiotów gospodarczych. Wspólnik prestiowej kancelarii adwokackiej Borzdyscy spóka partnerska.


Adw. Tomasz Borzdyski tel.: 604 532 820

Tomasz Borzdyski – adwokat z wieloletnim dowiadczeniem w sprawach karnych i cywilnych. Absolwent Wydziau Prawa Uniwersytetu Szczeciskiego. W latach 2004 – 2007 odby aplikacj adwokack w Okrgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie. Od 2007 roku prowadzi praktyk adwokack w Elblgu i wpisany jest na list adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej. Uczestnik w charakterze obrocy oskaronych w wielu znaczcych procesach karnych na terenie Pomorza oraz Warmii i Mazur, a take w charakterze penomocnika w licznych procesach odszkodowawczych czy rozwodowych. Gówn jego specjalnoci s szeroko rozumiane zagadnienia dowodowe w postpowaniach sdowych, a w tym take w postpowaniu gospodarczym. Wspólnik prestiowej kancelarii adwokackiej Borzdyscy spóka partnerska.


Adw. Mirosaw Zwizek - tel.: 698 686 707

Mirosaw Zwizek – adwokat z wieloletnim dowiadczeniem w sprawach karnych i cywilnych. Absolwent Wydziau Prawa Uniwersytetu Gdaskiego. Dowiadczenie zdobywa zarówno w ramach penienia funkcji prokuratorskich, jak i bdc radc prawnym. Aktualnie jest adwokatem prowadzcym praktyk adwokack w Elblgu wpisanym na list adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej. Uczestnik w charakterze obrocy oskaronych w licznych znaczcych procesach karnych na terenie Pomorza oraz Warmii i Mazur. Gówn jego specjalnoci jest szeroko rozumiane prawo karne, w tym w szczególnoci postpowanie przygotowawcze i sdowe, reprezentowanie podmiotów gospodarczych i ich staa obsuga, a take procesy odszkodowawcze. Stale wspópracuje z prestiow kancelari adwokack Borzdyscy spóka partnerska.


Adw. Mariusz Mazur - tel. 508 136 163 

Mariusz Mazur - absolwent Wydziau Prawa Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu. Obroni prac magisterskiej z zakresu postpowania cywilnego pod patronatem prof. dr hab. Kazimierza Lubiskiego. Czonek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdasku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Zajmuje si procesami odszkodowawczymi, problematyk prawn nieruchomoci, obsug prawn przedsibiorców, prowadzeniem gospodarczych sporów sdowych a take procesami karnymi, w szczególnoci jako obroca. Stale wspópracuje z prestiow Kancelari Adwokack Borzdyscy spóka partnerska.

apl. adw. Micha Borzdyski
 
apl. adw. Janusz Patralski