Zespół kancelarii
adwokaci.elblag.pl - strona główna zespół kancelarii
poprzednia strona
Adw. Stanisław Borzdyński - tel.: 602 113 044

Stanisław Borzdyński – adwokat z wieloletnim doświadczeniem w sprawach karnych i cywilnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołajka Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zdobywał zarówno w ramach pełnienia funkcji prokuratorskich, jak i będąc radcą prawnym. Od 1998 roku jest adwokatem prowadzącym praktykę adwokacką w Elblągu i wpisanym jest na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej. Od wielu lat uczestnik w charakterze obrońcy oskarżonych w licznych znaczących procesach karnych na terenie Pomorza oraz Warmii i Mazur. Główną jego specjalnością jest szeroko rozumiane prawo karne, w tym także postępowanie wykonawcze oraz reprezentowanie podmiotów gospodarczych. Wspólnik prestiżowej kancelarii adwokackiej Borzdyńscy spółka partnerska.


Adw. Tomasz Borzdyński tel.: 604 532 820

Tomasz Borzdyński – adwokat z wieloletnim doświadczeniem w sprawach karnych i cywilnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2004 – 2007 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie. Od 2007 roku prowadzi praktykę adwokacką w Elblągu i wpisany jest na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej. Uczestnik w charakterze obrońcy oskarżonych w wielu znaczących procesach karnych na terenie Pomorza oraz Warmii i Mazur, a także w charakterze pełnomocnika w licznych procesach odszkodowawczych czy rozwodowych. Główną jego specjalnością są szeroko rozumiane zagadnienia dowodowe w postępowaniach sądowych, a w tym także w postępowaniu gospodarczym. Wspólnik prestiżowej kancelarii adwokackiej Borzdyńscy spółka partnerska.


Adw. Mirosław Związek - tel.: 698 686 707

Mirosław Związek – adwokat z wieloletnim doświadczeniem w sprawach karnych i cywilnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zdobywał zarówno w ramach pełnienia funkcji prokuratorskich, jak i będąc radcą prawnym. Aktualnie jest adwokatem prowadzącym praktykę adwokacką w Elblągu wpisanym na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej. Uczestnik w charakterze obrońcy oskarżonych w licznych znaczących procesach karnych na terenie Pomorza oraz Warmii i Mazur. Główną jego specjalnością jest szeroko rozumiane prawo karne, w tym w szczególności postępowanie przygotowawcze i sądowe, reprezentowanie podmiotów gospodarczych i ich stała obsługa, a także procesy odszkodowawcze. Stale współpracuje z prestiżową kancelarią adwokacką Borzdyńscy spółka partnerska.

 
Adw. Mariusz Mazur tel.: 508 136 163 

Mariusz Mazur - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił pracę magisterskiej z zakresu postępowania cywilnego pod patronatem prof. dr hab. Kazimierza Lubińskiego. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Zajmuje się procesami odszkodowawczymi, problematyką prawną nieruchomości, obsługą prawną przedsiębiorców, prowadzeniem gospodarczych sporów sądowych a także procesami karnymi, w szczególności jako obrońca. Stale współpracuje z prestiżową Kancelarią Adwokacką Borzdyńscy spółka partnerska.
 

Adw. Milena Nowicka tel.: 535 050 300
 
Milena Nowicka - adwokat z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie specjalizacji w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych oraz karnych na terenie Polski z uprawnieniami mediatora. Prowadzi między innymi sprawy z zakresu spraw odszkodowawczych, spadkowych, rodzinnych, jak również spraw tzw. frankowych. Abslowentka Uniwerystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2016 r. członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Pozostaje w stałej współpracy z prestiżową Kancelarią Adwokacką Borzdyńscy spółka partnerska z siedzibą w Elblągu.
 
 
Adw. Robert Gabriel