ul. 1-Maja 58R

82-300 Elbląg

Tel./fax 55 236 29 60

Tel. alarmowy: 604 532 820

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Windykacje należności

Windykacje należności

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Mediacje / Negocjacje

Mediacje / Negocjacje

Upadłości gospodarcze

Upadłości gospodarcze

Bieżąca obsługa prawna firm

Bieżąca obsługa prawna firm

Windykacje należności

Rozwiązujemy problemy osób zadłużonych. Pomagamy w skutecznych windykacjach wierzycielom.

Wieloletnie doświadczenie w szybkim i efektywnym odzyskiwaniu wierzytelności. Pomoc prawna w zakresie windykacji, polegająca na prowadzeniu postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych. 

 

Każdą sprawę i klienta traktujemy indywidualne, dokładnie analizując dotychczasowy przebieg sytuacji oraz odpowiednio dopasowując podejmowane kroki do jej specyfiki. Wykorzystując szereg przewidzianych prawem procedur - intensyfikujemy działania mające na celu odzyskanie wierzytelności lub w przypadku dłużnika, zabezpieczenie przed wczesną windykacja zadłużenia. 

 

Zakres usług oferowanych przez Kancelarie Borzdyński:


Z każdej trudnej sytuacji pomożemy znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie. 

Pomoc prawna pomoże Ci wyjść ze spirali zadłużenia lub odzyskać należne Ci pieniądze.