ul. 1-Maja 58R

82-300 Elbląg

Tel./fax 55 236 29 60

Tel. alarmowy: 604 532 820

Prawo karne

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Sprawy dotyczące cudzoziemców

Sprawy dotyczące cudzoziemców

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Upadłości konsumenckie

Upadłości konsumenckie

Odszkodowania

Odszkodowania

Prawo karne

Pomoc w rozwiązywaniu trudnych życiowych problemów, oddawaj w ręce wyłącznie najlepszych specjalistów.

Sprawy karne to obszar wymagający niezwłocznej reakcji od osoby podejrzanej/oskarżonej o popełnienie czynu zabronionego. Liczy się czas – i to czas może zdecydować o dalszym losie postępowania. Kancelaria Borzdyńscy posiada unikalne doświadczenie zdobyte w najbardziej medialnych procesach karnych Polski Północnej. Reprezentujemy także osoby poszkodowane, oprócz skazania sprawcy dbając również o odpowiednie zadośćuczynienie. 

 

Jesteś osobą podejrzaną? Zgłoś się jak najszybciej, aby ustalić odpowiednią linię obrony. Może to być kluczowe podczas składania wyjaśnień przed organami ścigania. O ustanowienie obrońcy może wystąpić także rodzina - jeśli doszło już do zatrzymania oskarżonego.  

 

Jesteś osoba poszkodowaną? Pomagamy w sporządzeniu odpowiedniego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub analizując materiał dowodowy - wybierzemy najlepszą linię oskarżenia. 

 

Zakresu usług Kancelarii Borzdyński: 

 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa karnego,
 • reprezentacja podejrzanych przed organami ścigania (policja, prokuratura, ABW, CBA, CBŚ),
 • reprezentacja podejrzanych przed sądem w postępowaniach sądowo-karnych, karno-skarbowych, karno-gospodarczych, o wykroczenia,
 • przygotowywanie wniosków o: odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o udzielenie przerwy w karze, o warunkowe zawieszenie kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o ułaskawienie, o rozłożenie kary grzywny na raty,
 • przygotowywanie wniosków dowodowych,
 • przygotowywanie pism – prywatne akty oskarżenia, zażalenia, zawiadomienia, kasacje, apelacje,
 • reprezentacja pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych, a także występowanie z wnioskami o naprawienie szkody, zadośćuczynienie i odszkodowanie, pomoc poszkodowanym w egzekwowani obowiązku naprawienia szkody.

W jakich sprawach karnych bierzemy udział?

 • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (pobicia, bójki, wypadki komunikacyjne)
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających 
 • rozboje
 • kradzieże i kradzieże z włamaniem 
 • oszustwa
 • groźby karalne, stalking, nękanie 
 • czyny karalne osób nieletnich
 • błędy w sztuce lekarskiej
 • przestępstwa korupcyjne
 • przestępstwa skarbowe 
 • przestępstwa gospodarcze

 

Pomagamy minimalizować ryzyko kary oraz jej konsekwencje. 

Pomagamy w osiągnięciu zadowalającego zadośćuczynienia oraz skazania sprawcy.