ul. 1-Maja 58R

82-300 Elbląg

Tel./fax 55 236 29 60

Tel. alarmowy: 604 532 820

Prawo karne

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Sprawy dotyczące cudzoziemców

Sprawy dotyczące cudzoziemców

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Upadłości konsumenckie

Upadłości konsumenckie

Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Skuteczne egzekwowanie odszkodowań – współmierne do stopnia doznanej szkody.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach sądowych, jak również reprezentacja poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń, to jedna z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii. Zajmujemy się reprezentacją interesów naszych klientów w postępowaniach polubownych z ubezpieczycielami, a także reprezentacją w postępowaniach sądowych. 


O sprawiedliwość możesz domagać się  nawet jeśli do nieszczęśliwego zdarzenia doszło wiele lat temu, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub zaniżył jego wartość.

 

Jesteś przekonany, że Twój poprzedni pełnomocnik nie w pełni wykorzystał możliwości ubiegania się o odszkodowanie? Również zgłoś się do nas w celu ponownego przeanalizowania sprawy i Twoich możliwości. 

 

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania prowadząc sprawy, wynikające z:

Sprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególności zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego również w postępowaniu karnym prowadzonym przez organy ścigania w celu ustalenia sprawcy szkody.


Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym.


Roszczenia odszkodowawcze, których poszkodowany może dochodzić w takich postępowaniach to:


Jesteś poszkodowany w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych?

Uzyskaj najkorzystniejsze zadośćuczynienie doznanej szkody.